תכנון הנדסי של מוצרי צריכה ופלסטיקה שפותחו בלביא הנדסה

תכנון הנדסי של מוצרי צריכה ופלסטיקה שפותחו בלביא הנדסה

מכשיר בדיקה רפואי
מכשיר בדיקה רפואי
סדרת של מכשירי אולטרה סאונד רפואיים
שלט פרסום ענק
שלט פרסום ענק
מערכת של מסכים המורכבים לכלל שלט פרסום ענק
מערכת סינון אב"כ
מערכת סינון אב"כ
מערכת סינון וטיהור אוויר להתקנה בתוך מרחב מוגן
התקן נייד לאבטחת מידע
התקן נייד לאבטחת מידע
סדרה של מוצרים המשמשים לזיהוי קוד אישי