תכנון הנדסי של מוצרים צבאיים שפותחו בלביא הנדסה

תכנון הנדסי של מוצרים צבאיים שפותחו בלביא הנדסה

תשתיות לטיל אקסטרה
תשתיות לטיל אקסטרה
תכנון של תשתיות לקו הייצור במסגרת פרויקט טיל האקסטרה
תחנת ממסר למזל"ט
תחנת ממסר למזל"ט
תחנת ממסר על גבי גרור יבילת שטח ויבילת אוויר המשמשת לשליטה במזל"טים
צג "3 למטוס קרב
צג "3 למטוס קרב
צג "3 למטוס קרב העומד בתנאי סביבה טרמיים ודינאמיים קשים
מחשב מוטס למטוס קרב
מחשב מוטס למטוס קרב
מחשב למטוס קרב הכולל כרטיסים אלקטרוניים ואביזרים נוספים
מכשיר לירי תותחים – מנוע פייזואלקטרי
מכשיר לירי תותחים – מנוע פייזואלקטרי
מדגים טכנולוגי להוכחת התכנות של שימוש במנוע פייזואלקטרי במכלול הנורה בתאוצה גבוהה מאוד