תשתיות לטיל אקסטרה

תכנון של תשתיות לקו הייצור במסגרת פרויקט טיל האקסטרה

מערך מתקנים ועזרי בדיקה והרכבה לטובת קו הייצור של רכיבי הטיל

מתקנים מורכבים בעלי משקל ודיוק רב אשר תוכננו על פי סטנדרטים מחמירים של בטיחות

עבודה משולבת של לביא הנדסה  עם מחלקות שונות של הלקוח תוך מתן מענה לגורם ההנדסי

המוצרים המתוכננים יוצרו בלווי  ותמיכה של לביא הנדסה