תחנת ממסר למזל"ט

תחנת ממסר על גבי גרור אשר משמשת לשליטה במזל"טים. התחנה הינה יבילת שטח ויבילת אוויר

המוצר נדרש לדיוק ויציבות מירבית בזמן התפעול תוך מתן אפשרות להובלה בהטסה ולפיכך שמירה על פרופיל נמוך
המערכת נדרשה לעמידה בעומסים כבדים, פילוס על גבי השטח שמירה על יציבות דינאמית בגרירה בתנאי דרך קשים וככלל עמידה בדרישות תכן צבאי מחמיר.

תכנון המוצר כלל שימוש מספר רב של טכנולוגיות ייצור כמו: תכן של קונסטרוקצית פרופילים מאלומיניום מחוברת בסמרור בתקן צבאי, תכנון חלקים המיוצרים בעיבוד שבבי ועיבוד פח, תכן של קונסטרוקציות פלדה מרותכות ותכן של מערכת הידראולית

בתוך הפרויקט נעשה שימוש באנאליזות סטטיות ודינאמיות לבדיקת עמידות המוצר לתנאי התכן כבר בשלבים הראשונים של התכן