מתקן מחקר מדעי

מחקר לפיתוח מנוע חדשני המבוסס על מימן שהינו אחד הרעיונות הנפוצים לשימוש באנרגיה ירוקה
המחקר כלל תכנון  ליבת המערכת שתפקידו להפיק את המימן הנדרש להפעלת המנוע

המוצר כלל מערכת של אלקטרודות הטבולות בנוזל המפיקות מימן המשמש להנעת המנוע
המוצר כלל מערכת אלקטרונית השולטת על אופייני המוצר תוך קביעת קצב ייצור גז המימן

במסגרת הפרויקט בוצעו מספר ניסויים על מנת לקבל מידע על יכולות המערכת כתלות באנרגיה החשמלית הנכנסת למערכת