שלט פרסום ענק

מערכת של מסכים המורכבים לכלל שלט פרסום ענק

שלט פרסום חוצות בפורמט ענק המורכב ממספר רב של מסכי וידאו קטנים אשר כל אחד מהם הינו מודול שלם בפני עצמו

המוצר נדרש להרכבה של המסכים תוך שמירה על מישוריות המוצר השלם ברמות דיוק גבוהות

המוצר תוכנן כך לדרישה של מודולאריות ותחזוקתיות גבוהה המאפשרים תיקון והחלפה של כל אחד מהמודולים בנפרד באתר ההתקנה ללא צורך בכיול מישוריות מחדש

תכנון התקנה של מודולים קיימים שלא ניתנים לשינוי תוך מתן אפשרות לגישה נוחה לכל מודול לצרכי תחזוקה

המוצר נמצא בשימוש הלקוח