רובוט צביעה תעשייתית

רובוט הצביעה הינו מכונה המבצעת מספר פעולות, ביניהן גם צביעה של מוצרים.

המכונה הינה מיועדת לשימוש בקו ייצור אוטומטי המופעל מרחוק. המכונה הינה אוטומטית לחלוטין ומבוקרת בעזרת מחשב.

המכונה מבוססת על עגלה ממונעת ומערכת צביעה המשולבות לכלל מכונה אחת מתואמת לביצוע סט של פעולות ייחודיות.

הפרויקט בוצע עבור אחד מלקוחות החברה מהתעשיה הבטחונית בארץ. הפרויקט בוצע בלוח זמנים קצר והסתיים בהצלחה מלאה