קופסת כח

קופסת כוח למערכת אלקטרואופטית המכילה ספק כח ומספר כרטיסים אלקטרוניים

קופסת כוח המכילה ספק כח, כרטיסים אלקטרוניים וממשקים חשמליים רבים

תכנון של קופסת הכוח תוך זיווד הרכיבים השונים, ניתוב ומיקום כבלים ורכיבים חשמליים אחרים

הקו המנחה בתכן המוצר היה אחידות ויזואלית עם קו עיצובי של הלקוח כחברה בינלאומית, גישה נוחה לתחזוקה תוך שמירה על עמידה בתקני בטיחות

בסיום התכן נבנו מספר אבי טיפוס לשביעות רצון הלקוח