קופסה חוסמת גלי רדיו

קופסה לבדיקת מעגלים אלקטרוניים בתוך תנור בחימום וקירור בנטרול השפעות סביבתיות של EMI/RFI

קופסא עם מכסה לסיכוך EMI/RFI לשימוש בתוך תנור לבדיקות תוך שינוי הטמפרטורה בחימום וקירור

הושם דגש על מימדי הקופסה ועל נוחות השימוש תוך הקפדה על עלויות ייצור נמוכות

הפרויקט כלל תכנון של המוצר לעמידה ביעדי סיכוך RFI

נעשה מאמץ רב לשמירה על עלות מוצר נמוכה תוך מתן אפשרות להתאמה המוצר לשינויים עתידיים אצל הלקוח

המוצר יוצר וסופקו מספר עשרות של המוצר אשר נמצא בשימוש יום יומי אצל הלקוח