צג "3 למטוס קרב

צג למטוס קרב העומד בסטנדרטים גבוהים ביותר של תנאי סביבה

צג "3 למטוס קרב במבנה רב שכבתי כאשר כל שכבה מכילה כרטיס אלקטרוני אחד או יותר

הממשקים המכניים והאלקטרוניים נבחרו בקפידה על מנת לענות על תנאי המפרט של המוצר

פרויקט זה הינו דוגמה ליכולת של לביא הנדסה להשתלב בתוך פרויקט המבוצע בחלקו אצל הלקוח תוך אינטגרציה מלאה בין הגורמים השונים

במסגרת הפרויקט בוצע בלביא הנדסה תכנון של מודול אחד המשמש כחלק מהרכבה שלמה של מספר מודולים המחוברים  ביניהם  לצג 3" מוטס