מצלמה לתערוכה

מצלמה  לראיית לילה להצגת יכולות בתערוכה

מצלמה עם מעטפת שקופה המכילה יחידת אלקטרוניקה וגלאי אינפרה אדום להדגמה בתערוכה

המוצר תוכנן תוך מתן מענה לשימוש במספר רב של עדשות

מתן פתרון כלל עיצוב תעשייתי ותכנון מכני תוך דגש על הצורך בהבלטת הגלאי בתוך המצלמה

הפרויקט בוצע בלוח זמנים קצר ביותר עקב הרצון להצגתו בתערוכה

יוצרו מספר מצלמות אשר הוצגו בתערוכה