סל כרטיסים U3

סל כרטיסים המשמש לשליטה ובקרה במספר מכשירים המותקנים על מסד "19

המוצר ניחן בעיצוב נקי ומיוחד ומכיל בתוכו שיקולי חליפיות ותחזוקתיות כמו גם שימוש ברכיבים מהקו הראשון שעומדים בכל התקנים הקשיחים הנדרשים ממוצר צבאי

תכנון מעטפת מתכתית תוך שימוש בטכנולוגיות ייצור שונות בתחום הזיווד המכאני והאלקטרוני

בוצע תכן של מספר כרטיסי בת הנתקעים לתוך כרטיס אם המורכב בצד האחורי של המכשיר

המוצר נמצא בשימוש הלקוח ולשביעות רצונו הרבה