מתקן עזר לרובוט ריתוך

תהליך הריתוך של חלקי מתכת הינו מורכב ומושפע מגורמים רבים. ההשפעה הרבה ביותר הינה של הגורם האנושי כלומר, נתוניו האישיים של הרתך המבצע את העבודה.
על מנת לפתור בעיה זו קיימים מכשירי ריתוך אוטומטיים או בשמם המקובל, רובוטי ריתוך. לאחר "לימוד" הרובוט את התהליך הוא מבצע אותו תוך שמירה על הדירות טובה ומבטיח שמירה על רמת ביצוע אחידה של המוצר.

מתקן זה יועד לריתוך שלד מתכתי של כסא לרכב.
המתקן תוכנן לעבוד בצורה חצי אוטומטית כאשר מפעיל הרובוט טוען את חלקי הכסא למתקן והרובוט מבצע את שאר התהליכים כלומר מבצע 4 תהליכי ייצור ברצף ללא צורך בהתערבות המפעיל בתהליך אלא רק לפריקה של המוצר המוגמר מהמתקן וטעינתו שוב בחלקים למוצר הבא.

ביצוע הפרויקט נעשה בלוחות זמנים קצרים על מנת לאפשר תחילת עבודה של המתקן בקו הייצור של הלקוח במועד שנקבע.