מתקני הרעדה

בסיום תהליך הפיתוח של מוצרים אלקטרוניים ואחרים, נדרשות החברות המפתחות להוכיח את עמידות המוצר בתנאי סביבה המוגדרים במפרט המוצר.
תנאים אלו כוללים סעיפים רבים והינם מחמירים במיוחד במוצרים לתחום הצבאי / בטחוני.

זהו מתקן הרעדה לצג המשמש לביצוע הרעדה והלם למוצר הנבדק. המתקן תוכנן לשימוש למספר צגים בגדלים שונים.
המתקן נדרש למזער את אפקט ההגברה של ההרעדה. המתקן תוכנן להתחבר למוצר קיים ולכן היה צורך להתחשב בנקודות החיבור למוצר.

עקב מגבלות פנימיות נדרש מתקן בעל משקל עצמי נמוך במיוחד עם שיקולי הנדסת אנוש אשר אינם מקובלים בדרך כלל בסוג זה של מוצרים.
במהלך התכנון, נעשה שיתוף פעולה מלא עם הגורם המשתמש אצל הלקוח תוך שיתופו בשיקולי התכן ושילובו בתהליך התכנון באופן מלא.