מערכת סינון אב"כ

מערכת סינון וטיהור אוויר להתקנה בתוך מרחב מוגן

מערכת המכילה מספר מוצרים המרכיבים אותה לכלל מוצר אחד

המוצר מתוכנן לייצור המוני תוך שימוש בטכנולוגיות ייצור מתאימות

בוצע תכנון לעמידת המערכת בדרישות התקן הישים תוך ביצוע בדיקות תקינה

בוצע עיצוב תעשייתי וכן סימולציות לתיקוף התכן

תכנון לעלות ייצור למערכת מול מחיר מטרה שיבטיח תחרותיות