מערכת בקרה מהירה

מערכת לביצוע בקרה על מערכת הידראולית מהירה תוך בדיקת ואיסוף אינפורמציה תוך כדי תהליך הפיתוח ולשיפור המוצר טרם הוצאתו לשוק

מוצר עם מערכת הידראולית מהירה מאד וספיקות קטנות של נוזל.
המערכת עבדה בחוג פתוח ולכן נדרש לסגור את מערכת הבקרה ולבצע דגימות של פרמטרים בנקודות זמן שונות ובמיקומים שונים בתוך המערכת

תכנון מערכת משולבת של מיכניקה, חשמל, אלקטרוניקה ובקרה וביצוע אינטגרציה של המערכת עד לעמידה ביעדי הפרויקט
המוצר נמצא בשימוש יום יומי אצל הלקוח