מכונות עיבוד פח

מוצגות מכונת לניקוב, ידני ואוטומטי של פחים כמו גם מכונת כיפוף יעודית ומכונת הרכבה..

סידרה של מכונות כחלק ממערך גדול של מכונות בקו ייצור של מוצר המשלב פלסטיק ומתכת ומהווה מוצר צריכה לתחום הגבוה של DIY.

הפרויקט בוצע עבור לקוח מתחום מוצרי הצריכה. הפרויקט הוכתר כהצלחה מסחררת כאשר קו הייצור עבד מלא בתוך 3 חודשים מיום ההתנעה של הפרויקט