מיטת סיכות

מוצגות תמונות של שיטות שונות לביצוע של מיטות סיכות. המיטות מיועדות לביצוע בדיקות של מעגלים אלקטרוניים

המתקן מהווה מערכת בדיקה אוטומטית למעגלים אלקטרוניים בכמויות גדולות. המעגלים הנבדקים מורכבים על גבי המתקן בצורה נוחה למשתמש. על ידי פתיחה וסגירה של מכסה המתקן מתאפשרת בדיקת תקינות אלקטרונית למעגלים הנבדקים. חיבור של המתקן אל המעגלים הנבדקים מתבצע באמצעות פיני לחץ קפיציים (POGO PINS) היוצרים מגע חשמלי בנקודות שונות במעגל הנבדק על פי הגדרה מדויקת. תכנון המערכת כלל בתוכו מספר חלקים נעים מדויקים מאד שכן תנועת פיני הלחץ הינה קצרה

במהלך הפרויקט התבצעה בדיקה ואפיון צרכי קו הייצור, קביעת קצב עבודה נדרש, ודיוקי המערכת