מחשב מוטס למטוס קרב

מחשב למטוס קרב הכולל כרטיסים אלקטרוניים ואביזרים נוספים

המכשיר כולל מספר כרטיסים אלקטרוניים ורכיבים נוספים המזוודים במבנה אשר עונה על דרישות המפרט של המכשיר

המוצר כולל גם תושבת המיועדת לחיבור המוצר לגוף המטוס

במסגרת הפרויקט בוצע תכן מיכני ואנליזות טרמיות ודינאמיות לתיקוף התכן המכאני

הפרויקט נחל הצלחה תוך ייצור מספר יחידות שסופקו ללקוח הסופי