מכשיר לירי תותחים – מנוע פייזואלקטרי

מדגים טכנולוגי להוכחת התכנות של שימוש במנוע פייזואלקטרי במכלול הנורה בתאוצה גבוהה מאוד

מנוע פייזואלקטרי המזווד במכלול הנורה מקנה תותח. הזווד כלל בחירת חומרים בולמי אנרגיה וזיווד מתאים של המנוע להבטחת שרידותו ותפקודו לאחר הירי.

הפרויקט כלל תכן מכני של מנוע פייזואלקטרי במכלול הנורה בתאוצה גבוהה תוך ביצוע אנליזות דינמיות לאישוש התכן

יוצר אב טיפוס שנבחן בירי ועמד בהצלחה רבה כבר בירי הראשון