ארון RF לחסימת גלי רדיו

תא RF המיועד לבדיקות סטטיות של רכיבים ומעגלים אלקטרוניים תוך הרצת מחזורי טמפרטורה

תא מתכתי לביצוע בדיקות טמפרטורה לרכיבים

התא תוכנן על פי דרישות RF מחמירות וכלל זווד של רכיבי מיקרוגל

בוצע תכן מכני של זיווד התא בתוך מסד "19 ושילוב עם התקנים שסופקו על ידי הלקוח

יוצרו מספר תאים לשביעות רצונו של הלקוח