יישומים באנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה היא משימה ברמה עולמית

יישום רעיונות הנובעים ממחקר תיאורטי הינה משימה מורכבת הדורשת ידע והבנה בתחום בו עוסק המחקר, מחד, וכושר ביצוע ליישום הרעיון מאידך. התמודדות עם אתגרים כאלה דורשת השקעה רבה מעטות הן חברות ההנדסה המעוניינות להיכנס לפרויקטים כאלה מחשש שהפרויקט לא ישתלם להם.

ביצוע מחקרים הינו, בדרך כלל, תחום העיסוק של חוקרים היושבים באוניברסיטאות ומוסדות מחקר. יישום מחקרים אלו מבוצע על ידי חברות תעשיתיות אשר, לעיתים, מוקמות למטרת ניצול הידע שהושג באמצעות המחקר (start-up).

מדינת ישראל ומוסדות המחקר שלה פועלים בחזית הטכנולוגיה על מנת לבסס את מעמד המדינה כחדשנית וכמובילה בעולם בתחומים רבים. לביא הנדסה תורמת את חלקה על ידי יישום הרעיונות החדשניים והוצאתם מהכח אל הפועל.

לחברות הסטארט-אפ, לעיתים, כושר ומשאבים מוגבלים לביצוע ויישום המחקר. הדבר מתבטא לרוב בתקציבים מוגבלים ובעיקר בלוחות זמנים קצרים מול משימות מורכבות, כאשר על ההנהלה לעמוד ביעדים מוגדרים ולהצדיק את ההוצאות ולוחות הזמנים מול המשקיעים ומועצת המנהלים של החברה. במצב זה הן נזקקות לשירותיהם של חברות הנדסה מנוסות בביצוע עבודות מסוג זה.

1810-1

שירותים אלה ניתנים בלביא הנדסה וכוללים מגוון של פעילויות כמו, סיוע למחקר של הלקוח, תכנון מיכני של המוצר תוך ביצוע עיצוב תעשייתי ואנליזות אלמנטים סופיים לפי הצורך, אספקת אבי טיפוס ודגמים, תכנון קו הייצור, תכנון כלים ומבדקים לקו הייצור וכן תכנון מכונות באם נדרש.

ללביא הנדסה יש גם מגוון של לקוחות אשר עדיין לא השלימו את שלב המחקר ומגיעים לחברה במטרה להשלימו ולפתח בהמשך את המוצר.

אחד מפרויקטים אלו הינו פרויקט "המנוע הירוק" אשר השלב הראשון בו הושלם לאחרונה בהצלחה בחברה. הפרויקט בוצע עבור לקוח מחו"ל אשר הגיע לצורך ביצוע הפרויקט. "מנוע ירוק" מוגדר כמנוע אשר הינו ידידותי לסביבה מבחינת התהליך והתוצרים שלו. ישנם מספר רב של סוגי מנועים כאלו שלא כאן המקום להרחיב עליהם. הפרויקט התמקד במנוע הפועל על מימן. בעוד מספר רב של מחקרים כבר בוצעו ואף מכוניות הפועלות על מימן כבר קיימות, רובן ככולן מתמקדות בהפקה של מימן ובאחסנתו במכונית עד לשימוש.

ישנם תהליכים רבים להפקה של מימן (תהליכים ביולוגיים, כימיים ופיזיקליים) אך רוב התהליכים אינם בשלים ותהליך ההפקה אינו יעיל וכלכלי. אחד התהליכים היותר מוכרים הינו תהליך האלקטרוליזה. בתהליך זה מוכנסות אלקטרודות חשמליות למיכל מים ובעת אספקה של זרם חשמלי המים מתפרקים לחמצן ומימן. התהליך אינו חדש ומוכר במדע מזה מאות שנים. כאשר ב-20 השנים האחרונות הוקדשה תשומת לב רבה לנושא בהיבט של מנוע ידידותי לסביבה ובהיבט של דלק חליפי לתוצרי הנפט למיניהם.

הפרויקט בלביא הנדסה הוגדר כרב שלבי, כאשר בשלב ראשון התמקד בהוכחת היתכנות של מערכת המפיקה מימן בתהליך של אלקטרוליזה בכמות מסחרית ובקצב הפקה המתאים לשימוש במנוע וכלל תכנון של מערכת ייצור הגז (מיכל עם אלקטרודות הטבולות במי ברז) ומערכת אלקטרונית לאספקת חשמל ולשליטה בתהליך. אל האלקטרודות (אנודה וקתודה) הוזרם זרם חשמלי על ידי המערכת האלקטרונית כאשר תוצרי התהליך הוזרמו למיכל התוצרים להמשך השימוש.

1810

היות והמערכת הכילה מים וחשמל היה צורך לתכנן מערכת אטימה מיוחדת המורכבת ממספר אלמנטים יחודיים כדי לייצר אטימה מוחלטת עבור מיכל המים.

המערכת האלקטרונית שלטה על המתח, הזרם והתדר של האספקה לאלקטרודות. תפקיד המערכת האלקטרונית היה לאפיין את הזרם החשמלי האופטימלי המסופק למערכת הפקת המימן. נצילות המערכת חושבה על פי כמות המימן שהתקבלה בתהליך.

הפרויקט שילב בתוכו עבודת מחקר יסודית בתחום מנוע המימן והתהליכים הפיזיקליים והכימיים הקשורים לכך. תוך כדי ביצוע הפרויקט גויסו מספר מדענים ומהנדסים בתחומים הרלוונטיים לפרויקט.

השלב הראשון של הפרויקט הסתיים בהצלחה כאשר יוצרו שתי מערכות הדגמה שעבדו לשביעות רצונו של הלקוח. כיום הלקוח והחברה בהיערכות לצורך ביצוע השלב הבא של הפרויקט כאשר הצפי הינו למערכת הדמיה מושלמת עד סוף שנת 2009. מהנהלת הלקוח נמסר כי יש התעניינות רבה של משקיעים במוצר ובטכנולוגיה.