יישומים באנרגיה ירוקה- מאמר שני בסדרה מים אפורים – שימוש לבן. סקירת מקורות.

מהם מים אפורים?

'מים אפורים' הנם מים אשר משתמשים בהם במקש המים הביתי, כמו מי אמבט, מי שטיפת רצפות, מי הכיור והמדיח ודומה. כל אלו פרט למי שטיפת אסלות והשקיית גינות. מים אלו מהווים, למעשה, כמחצית מהצריכה הביתית הכוללת. לאחרונה עוסקת חברת הכנסת אסטרינה טרטמן בהנחת החוק לשימוש במים אפורים "השימוש ב'מים אפורים' עשוי להביא לחסכון של כ-50% מצריכת המים במשקי הבית" מסבירים יוזמי החוק , וניצולם מאפשר חיסכון רב. על פי הצעת החוק יחויב כל בית מגורים שיבנה בהתקנת מערכת צנרת מתאימה למחזור "מים אפורים".

חקיקה בעולם

בשנת 2002 נחקק באריזונה, ארה"ב חוק המעודד שימוש במים אפורים. החוק ליברלי במהותו וקובע מספר כללי מותר ואסור בתחום. במדינות רבות כגון ארה"ב, אוסטרליה, גרמניה ויפן משתמשים במים אפורים לשטיפת אסלות והשקיית גינות, מזה שנים רבות. מדינת ישראל יודעת לנצל את מי הקולחין יותר מכל מדינות העולם ולמעשה עושה בו שימוש של מעל 70 אחוזים. מי קולחין רבים כיום מושבים עד רמה "שניונית" קרי מים שניתן להשתמש בהם בחקלאות שלא למאכל (כמו כותנה). ומספר מועט של מכוני טיהור מביאים את המים לרמה "שלישונית" הדומה באיכותה למי שתייה. השפד"ן של מקורות מצליח כיום, בעזרת סינון גרוויטציוני (העברת המים בשכבת חול) להביא את המים לרמה הדומה באיכותה למי השתייה. כמו כן, מרכז השפד"ן כיום כ 25% מסך ההשבה של מים בישראל לעומת זאת, תשתית השימוש במים אפורים כמעט ולא קיימת.

בחוק האמריקני מוגדרת צריכת המים בבית פרטי: מבנה המייצר עד 400 גלון מים אפורים ביום (כ-1.6 מ"ק). המבנה יהיה לא רק זה שמייצר את המים האפורים, אלא גם המשתמש בהם מבלי להעבירם לאחר. בנוסף חלות בחוק האמריקאי מגבלות אחדות בהן איסור השקיה בממטרות, איסור השקיית צמחי תבלין וירקות, הגבלת גודל מיכל האיחסון למקסימום של 55 גלון (כ-200 ליטר), חובת ריקון המערכת בכל 24 שעות (לאחר זמן זה יחשבו המים כמים שחורים), מיכל סגור ומאובטח נגד ילדים .

מאז כינונו אומץ החוק ע"י 12 מדינות בארה"ב ועוד מספר דומה של מדינות דנות בו בימים אלה. בנוסף אומץ החוק בשינויים קלים ע"י אוסטרליה, יפן, גרמניה, אנגליה, ואף ירדן וקפריסין. בקפריסין ובחלקים שונים באוסטרליה אף הנהיגו מערכת כלכלית לסבסוד למשקים פרטיים שיתקינו מערכת להשבת מים אפורים. בישראל, כתמיד, באיחור רב, מתבצעת פעילות מקבילה אך נפרדת של מספר חברי כנסת להעביר חקיקה בנושא, בצמידות לחוק האמריקאי.

מי כביסה מהולים באבקות

אבקות הכביסה "זוכות" בעולם להתייחסות וביקורת קשה, לא תמיד בצדק, אם כי מעט מן האגדות האורבניות על הנזק שבמי כביסה, נכון במקצת. אבקות הכביסה מכילות בתוכם 4 מינרלים בעייתיים:

ראשית, מלחים: חומר מזיק לקרקע אשר נמצא באבקות הכביסה בכמות גדולה. בסקר הנ"ל שערך המשרד להגנת הסביבה, נסקרו 3 סוגי חומרי כביסה: נוזלי כביסה, אבקות כביסה מסוג קומפקט (השקיות הקטנות) ואבקות כביסה רגילות. הסקר מצא כי בנוזלי הכביסה אין מלחים כלל, וכי באבקות הכביסה מסוג קומפקט קיים מלח ברמה סבירה. במשרד להגנת הסביבה בדקו ומצאו (בשיתוף עם מכללת שנקר) כי ניתן להוריד את כמות אבקות הכביסה לחצי מהמלצות היצרן ולקבל אותה תוצאה מבחינת נקיון הכביסה לצערנו, למרות המסקנות הברורות, כנראה מתוך חשש מכוחם של יצרני אבקות הכביסה, לא יצא המשרד בקמפיין הקורא למעבר לאבקות מסוג קומפקט או לנוזלי כביסה ולהקטנת השימוש בכמויות האבקה בכל כביסה) .

בורטים (בורון) חומר אשר באופן כללי גורם לאטימת הקרקע בטווח הארוך. בגלל ריכוז הבורון הגבוה במי הביוב המטוהרים, דבר שגרם נזק רב לחקלאות, ומתוך רצון להגביר את רמת השימוש במים מושבים, קבעה מדינת ישראל עוד בשנת 2004 תקן אמיץ ומפתיע גם בהשוואה לשאר העולם. התקן קבע כי במהלך מספר שנים תרד רמת הבורון באבקות הכביסה מדי שנה עד לרמה של 0.5 גרם לקילו מוצר. שנת 2008 נקבעה כשנת סיום התהליך. בסקר שנערך ע"י המשרד להגנת הסביבה עוד בשנת 2006 נמצא כי החברות עומדות בתקינה ורמת הבורון ירדה לראשונה לרמה סבירה ובלתי מזיקה.

זרחות ואשלגנים (זרחן ואשלגן): חומרים אלה משמשים לניקיון הכביסה אך בהתפרקם הופכים לדשן מצויין לצרכי הגינה. וגם לכך יש מחקר מסודר.

המסקנה המתבקשת לאחר סקירה זו שנערכה בין השאר, ע"י מוטי ניר, מומחה להתקנת מערכות להשבת מים אפורים, היא שבסופו של דבר רמות המינרלים המזיקים במי הכביסה הנן נמוכות היום מאד ועומדות בתקנים ללא כל חשש. תכנון עירוני וסביבתי משולב יכול להניב פרויקטים של מחזור מים בשכונות חדשות, במבני ציבור ומלונות. שילוב מחזור מים אפורים ביוזמות בניה ירוקה יחזק את המיצוב הסביבתי וישלב חסכון כלכלי עצום עם פיתוח קיים.

הבנייה עד עתה-בעיה

ע"פ הצעת החוק , כאמור,יחויב כל בית מגורים חדש בישראל בהתקנת מערכת צנרת מתאימה למחזור מים אפורים, קרי צנרת כפולה הנחוצה להפרדתם משאר המים שבשימוש ביתי , אך מה בנוגע למאות אלפי ההבתים הקיימים ואלה שכבר נבנים ויבנו לפני אישור החוק ויישומו? מבצע לאומי של התאמת הצנרת בבנייני מגורים קיימים, אם בכלל ישים טכנית נשמע כדבר דמיוני ולא בר ביצוע ולכן ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לאישור החוק להשבת מים אפורים בהקדם האפשרי ועוד יותר חשוב לדאוג לאכיפתו ויישומו בעיקר במצב העגום של משק המים בישראל.

ומה עם מי החקלאות?

טיעון אחד מני רבים המועלים בעניין השקייה חקלאית במים אפורים היה שאם היה באמת מחסור במים, אז היו מעלים את המחיר לחקלאים. בפועל, מעדיפים החקלאים מים מושבים שכן הם זולים יותר ממים שפירים. הבעיה היא שחלק גדול מהמים המושבים לא יכולים לשמש להשקיית גידולים לצורך מאכל. מסיבה זו ואחרות לא מפסיקים החקלאים להשתמש במים השפירים. סיבה נוספת שבגינה משתמשים החקלאים במים שפירים היא עלות הובלתם. מכוני הטיהור נמצאים ליד ריכוזי אוכלוסיה, והחקלאות (בגליל לדוגמא) מרוחקת מהם. בתשתיות הקיימות כיום קל יותר להעביר מים שפירים מאשר מים מושבים למרחקים.
ברור היום, כי הבעיה העיקרית בפיתרון המים האפורים היא בעיקר הבעיה הבריאותית והבטיחותית. משרד הבריאות עדיין לא מסוגל לקבל החלטות אמיצות האם לאשר ולתקן שימוש כזה או לאסור אותו לחלוטין (החלטה שתהיה כמובן שגויה לחלוטין שכן היא כבר מנוסה במקומות רבים בעולם בהצלחה יתרה). עוד בנושא זה ניתן למצוא:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/840759.html

לסיכום:

מערכת השבת מים אפורים היא מערכת המקבלת מים ממקלחות ומכיורים שלא נמצאים במטבח ולא כאלה שבהם משתמשים אחרי השירותים (חלק מהמערכות משתמשות גם במי מדיחי הכלים ומכונות הכביסה). המערכת מסננת את המים (לא ניכנס לזה כאן. באתרים של בוני מערכות קיימים הסברים) ומחזירה אותה לשימוש בניאגרות לצורך הדחת אסלות ולהשקיית הגינה, גם זאת במידה ולא מגדלים ירקות ופירות למאכל בגינה. חשוב להבין כי מיחזור מים אפורים מניב ערך מוסף במספר תחומים: הקטנת אובדני מים בצנרת העירייה, חסכון בהשקעות בתשתיות הביוב העירונית, חסכון בעלות השולית של הפקת מים מותפלים, ביטחון באספקת מי גינון גם בתקופות משבר, כל זאת תוך חסכון כלכלי לצרכן. נכון להיום, טכנולוגיה להשבת מים הינה ברמת טכנולוגיית מדף וככול שנקדים ליישמה הלכה למעשה בישראל כן יטב. התאמה נכונה של אמצעים אינטנסיביים או לחילופין מערכות אגנים ירוקים, בהתאם לאופי פרוייקט ההשבה, תבטיח את מתן הטיפול הנדרש למטרות השבת הקולחים, ללא חשיפת הציבור לסיכונים בריאותיים ותוך חסכון במשאבים.